NARA SIGHTS

奈良の見所となる名所の情報や各地で開催される伝統行事・イベントを探訪したレポートについてノート形式でまとめています。

基本情報

 

 • 社格、主祭神、所在地、由緒
 • 摂社、末社、遙拝所
 • 境内
 • 国宝、重要文化財、社宝
 • 年間行事、イベント
 • 基本(山号、院号、宗派、開基など)
 • 本尊、札所、所在地、歴史
 • 伽藍
 • 国宝、重要文化財、寺宝
 • 年間行事、イベント
 • 所在地
 • 発掘調査、歴史
 • 概要
 • 国宝、重要文化財
 • 保存、展示
 • 所在地
 • 発掘調査、歴史
 • 墳丘
 • 年代、埋葬者
 • 所在地
 • 発掘調査、歴史
 • 墳丘、埋設施設
 • 国宝、重要文化財
 • 年代、埋葬者、保存、展示
 • 所在地
 • 特徴
 • 歴史
 • 特記事項
 • 景観
 • 所在地
 • 特徴
 • 歴史
 • 概要
 • 国宝、重要文化財

探訪

 • 写真集
 • 資料
 • 時期
 • 写真集
 • 資料
 • 時期
 • 写真集
 • データ
 • 見頃